تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ بهمن ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۲   کاربر ۴   صفحه
۱۰/۲۹ ۳   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۲۸ ۳۶   کاربر ۳۶   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۳۵   کاربر ۳۶   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۴   کاربر ۲۷   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۱۰/۲۱ ۳   کاربر ۵   صفحه
۱۰/۲۰ ۳۴   کاربر ۳۴   صفحه
۱۰/۱۹ ۵   کاربر ۲۴   صفحه
۱۰/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۷ ۳۵   کاربر ۳۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۳   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۱۵ ۵   کاربر ۸   صفحه
۱۰/۱۴ ۲۸   کاربر ۵۸   صفحه
۱۰/۱۳ ۱۱   کاربر ۱۱   صفحه
۱۰/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۱۸   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۱۰ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۱۰/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۴۲   کاربر ۴۲   صفحه
۱۰/۰۶ ۵   کاربر ۷   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۳۶   کاربر ۳۹   صفحه
۱۰/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۲ ۶   کاربر ۱۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۶۴۷ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۰۵۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۹۸۲ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۴۸۸ ۱۸ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۰۷۸ ۷ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۹۵۴ ۶ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۳۳ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۵۷۴ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۶۹۶ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۵۷۸ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۱۵ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۹۳ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۴۲ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۳۷ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۹۲ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۶۶ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۷۰ ۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۹۷ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۳۴ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۷۳ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۴۸ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۹۸ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۸۰ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۴۵۹ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۵,۳۵۱ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۳۷,۲۹۵ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۶,۸۶۳ ۷ %
EU
EU
۷۰۴,۴۲۴ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۶,۳۰۴ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۷۳۴ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۶۳۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۳۸۰ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۷,۱۹۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۷۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۵۱۰ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۸۱۱ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۲۳۰ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۸۸ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۱ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۵ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۹ ۰ %
POL
POL
۱۷,۳۳۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶,۴۵۲ ۵۹ %
Firefox
Firefox
۱,۲۲۶ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۹۷۳ ۹ %
Other
Other
۹۵۶ ۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۲۸ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۹۲ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹۷ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۷۳ ۲ %
Safari
Safari
۹۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۹ ۱ %
Opera
Opera
۶۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 8 ۳,۳۶۲ ۴۲ %
Other ۲,۲۲۷ ۲۸ %
XP ۷۵۸ ۹ %
Windows 7 ۷۴۵ ۹ %
Windows 2003 ۴۹۵ ۶ %
Vista ۱۵۸ ۲ %
Linux ۱۵۲ ۲ %
Windows 10 ۴۱ ۱ %
iOS ۴۰ ۰ %
Android ۲۰ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۰۴
www.kermanshah.ircme.ir ۹۰
kermanshah.ircme.ir ۴۳
سامانه آموزش مداوم کرمانشاه ۲۹
آموزش مداوم کرمانشاه ۲۴
اموزش مداوم کرمانشاه ۱۷
مرکز آموزش مداوم کرمانشاه ۱۱
www.ircme.ir ۹
http://kermanshah.ircme.ir ۷
سامانه اموزش مداوم کرمانشاه ۷
www.kermansh ircme.ir ۶
kermanshah ircme ۵
Kermanshah-Ircme.ir ۵
مرکز اموزش مداوم کرمانشاه ۵
سایت آموزش مداوم کرمانشاه ۵
دبیر اجرایی همایش ۵
سامانه اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
نحوه ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
دکتر حسین اشتریان ۴
namc.kums.ac.ir ۴
email kums.ac.ir ۴
حسین اشتریان ۴
زمان و مکان همایش پرستاری و مامایی در کرمانشاه ۴
ثبت نام جهت همایشهای علوم بزشکی ۴
www.kums.ircme.ir ۴
سامانه آموزش مداوم علوم پزشکی کرمانشاه ۳
ircme.ir ۳
هتل های استان کرمانشاه ۳
ثبت نام دانشگاه پزشکی کرمانشاه ورودی۹۴ ۳
دکترحسین اشتریان ۳
kermanshah ircme ir ۳
ثبت نام کارگاه اموزشی ۳
نحوه ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
ircme.ir kermanshah ۳
www.ircme.ir.kermanshah ۳
فرم ثبت نام در همایش دانشکده پرستاری ۳
www.kums.ac.ir ۲
شرکت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه ۲
نحوه و زمان ثبت نام ورودی های سال 91 ۲
طریقه ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
kermashah.ircme.ir ۲
kermanashah.ircme.ir ۲
سامانه اموزش مدون کرمانشاه ۲
www.kermanshah.cme.ir ۲
آموزش مداوم پزشکی کرمانشاه ۲
زمان ثبت نام دانشکده پرستاری کرمانشاه ۲
kums.ac.ir ۲
آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
http//namc.kums.ac.ir ۲
مرکزآموزش مداوم کرمانشاه ۲