تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۹,۸۷۲ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
۵۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۴۵۱   کاربر ۷۰۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۱,۷۱۰   کاربر ۲,۷۱۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۲۸۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۰۱۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۹۵۹ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۵,۲۳۸ ۱۸ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۹۹۶ ۷ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۸۸۵ ۶ %

ساعت ۶ تا ۷
۱,۵۱۷ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۵۵۵ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۲,۶۵۸ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲,۵۴۹ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵۰ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۶۷ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۲۷ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۳۴ ۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۵ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۴۷ ۲ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۱۵ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۷۹ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱۸ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۴۴ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۲۰ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۸۸ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۵۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۱۷۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
JPN
JPN
۴,۷۸۷ ۵۰ %
IRN
IRN
۱,۵۷۱ ۱۶ %
USA
USA
۱,۱۱۶ ۱۲ %
ZZZ
ZZZ
۷۰۷ ۷ %
RUS
RUS
۳۳۶ ۴ %
EU
EU
۲۶۹ ۳ %
FRA
FRA
۱۵۴ ۲ %
UKR
UKR
۱۳۷ ۱ %
CHN
CHN
۹۰ ۱ %

۸۳ ۱ %
DEU
DEU
۸۲ ۱ %
HKG
HKG
۶۵ ۱ %
NLD
NLD
۵۰ ۱ %
CZE
CZE
۳۶ ۰ %
CAN
CAN
۲۴ ۰ %
SWE
SWE
۲۱ ۰ %
TWN
TWN
۱۹ ۰ %
GBR
GBR
۱۳ ۰ %
ROM
ROM
۱۱ ۰ %
POL
POL
۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۲۳۹ ۵۴ %
Firefox
Firefox
۱,۲۰۲ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۹۵۶ ۱۰ %
Other
Other
۹۱۴ ۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۱۴ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸۶ ۳ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۹۷ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۷۳ ۲ %
Safari
Safari
۹۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۸ ۱ %
Opera
Opera
۶۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 8 ۳,۳۵۴ ۴۳ %
Other ۲,۱۷۲ ۲۸ %
XP ۷۴۴ ۱۰ %
Windows 7 ۷۲۴ ۹ %
Windows 2003 ۴۹۵ ۶ %
Vista ۱۵۸ ۲ %
Linux ۱۰۱ ۱ %
iOS ۳۷ ۰ %
Windows 10 ۲۴ ۰ %
Android ۱۹ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۰۴
www.kermanshah.ircme.ir ۹۰
kermanshah.ircme.ir ۴۰
سامانه آموزش مداوم کرمانشاه ۲۹
آموزش مداوم کرمانشاه ۲۴
اموزش مداوم کرمانشاه ۱۷
مرکز آموزش مداوم کرمانشاه ۱۱
www.ircme.ir ۹
سامانه اموزش مداوم کرمانشاه ۷
http://kermanshah.ircme.ir ۷
www.kermansh ircme.ir ۶
مرکز اموزش مداوم کرمانشاه ۵
Kermanshah-Ircme.ir ۵
نحوه ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
kermanshah ircme ۵
سامانه اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
دبیر اجرایی همایش ۵
سایت آموزش مداوم کرمانشاه ۵
ثبت نام جهت همایشهای علوم بزشکی ۴
زمان و مکان همایش پرستاری و مامایی در کرمانشاه ۴
www.kums.ircme.ir ۴
دکتر حسین اشتریان ۴
namc.kums.ac.ir ۴
email kums.ac.ir ۴
حسین اشتریان ۴
ثبت نام دانشگاه پزشکی کرمانشاه ورودی۹۴ ۳
فرم ثبت نام در همایش دانشکده پرستاری ۳
هتل های استان کرمانشاه ۳
www.ircme.ir.kermanshah ۳
سامانه آموزش مداوم علوم پزشکی کرمانشاه ۳
نحوه ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
kermanshah ircme ir ۳
دکترحسین اشتریان ۳
ircme.ir ۳
ircme.ir kermanshah ۳
ثبت نام کارگاه اموزشی ۳
ثبت نام علوم پزشکی کرمانشاه ۲
پیام دبیر اجرایی همایش ۲
www.kums.ac.ir ۲
شرکت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه ۲
نحوه و زمان ثبت نام ورودی های سال 91 ۲
طریقه ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲
مرکزآموزش مداوم کرمانشاه ۲
KERMANSHAH.ir.cme.ir ۲
www.kermanshah.ir cme.ir ۲
http://www.kermanshah.ircme.ir/ ۲
kermashah.ircme.ir ۲
kermanashah.ircme.ir ۲
سامانه اموزش مدون کرمانشاه ۲
زمان ثبت نام دانشکده پرستاری کرمانشاه ۲